Badanie densytometryczne

Osteoporoza to choroba dotykająca szkieletu. Polega ona na przebudowie struktury kości, co czyni ją słabszą i bardziej podatną na złamania. Aby ocenić stopień zaawansowania choroby oraz monitorować proces leczenia wykonywane jest badanie densytometryczne. Densytometria to badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Jest…więcej →

Badanie cholesterolu

Wynik pomiaru poziomu cholesterolu zawiera trzy podstawowe składowe – cholesterol całkowity, LDL (lipoproteiny o niskiej gęstości, tzw. zły cholesterol) i HDL (lipoproteiny o wysokiej gęstości, tzw. dobry cholesterol). Lipoproteiny to struktury zbudowane z tłuszczu i białka, pozwalające na transport tłuszczów…więcej →

Badanie serca

Choroby układu krążenia często są efektem naturalnego procesu starzenia się organizmu za nic nie należy ich lekceważyć! Od lat stanowią główną przyczynę śmiertelności w krajach rozwiniętych, także w Polsce. Współcześnie kardiologia jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny, a…więcej →

Badanie mammograficzne

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Podobnie jak w przypadku innych schorzeń nowotworowych, kluczem do całkowitego wyleczenia i dobrego rokowania jest wczesna diagnostyka. Dlatego nieoceniona jest waga regularnych badań mammograficznych. Pierś składa się przede wszystkim z tkanki gruczołowej,…więcej →

Badanie cukru

Badanie cukru jest pomiarem stężenia glukozy we krwi. Glukoza to cukier prosty, stanowiący podstawowe źródło energii dla naszego organizmu. Jej poziom zależny jest od wielu czynników, dlatego tak ważne jest aby zastosować się do kilku wytycznych przygotowania do badania. Przede…więcej →

Leczenie cukrzycy

Najogólniej strategie postępowania możemy podzielić na modyfikację stylu życia, leki przeciwcukrzycowe oraz insulinoterapię. Modyfikacja stylu życia Technika ta dotyczy przede wszystkim osób cierpiących na cukrzycę typu II. Redukcja masy ciała oraz skuteczna kontrola ciśnienia tętniczego pozwala na obniżenie poziomu glukozy…więcej →

Przyczyny cukrzycy

Cechą wspólną wszystkich typów cukrzycy jest brak działania insuliny, odpowiedzialnej za obniżanie poziomu glukozy we krwi. Prowadzi to do licznych reakcji chemicznych między cukrem a białkami budującymi nasz organizm. Powstałe związki uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie dotkniętych struktur. Różnorodne są przyczyny zaistnienia…więcej →

Typy cukrzycy

Cukrzyca to choroba metaboliczna, w której przebiegu insulina nie oddziałuje w prawidłowy sposób na swoje komórki docelowe. Przyczyny tego mogą być bardzo różnorodne. Na ich podstawie wyróżniamy kilka typów cukrzycy. Osoby młode najczęściej zmagają się z tzw. cukrzycą insulinozależną, czyli…więcej →